oNze dienstverlening

Ons werkterrein omvat het Midden- en Kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaars (o.a. tandartsen en medici), DGA’s, stichtingen en verenigingen. Wij stellen ons kritisch en onafhankelijk op, maar altijd tegen de achtergrond dat wij uw klankbord en vertrouwenspersoon zijn.

Onze accountantsdiensten zijn te verdelen in twee beroepsgebieden, het financieel-administratieve, samenstellende deel en de controlerende functie. Het administratieve kan bestaan uit het voeren van uw administratie tot het samenstellen van de jaarrekening.

De jaarrekening is bedoeld voor zowel in- als extern gebruik, bijvoorbeeld naar partners, aandeelhouders, belastingdienst, Kamer van Koophandel en kredietverstrekkers.

In de controlerende functie stellen wij vast dat de opgestelde cijfers een getrouw beeld geven van de werkelijkheid.

Onderstaand volgt een opsomming van de werkzaamheden welke wij voor u kunnen verzorgen:

Accountancy:

Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit:

* het samenstellen van jaarrekeningen;

* het opzetten van de interne en administratieve organisatie en interne controle;

* het verzorgen van de te deponeren stukken voor de Kamer van Koophandel;

Administratieve dienstverlening: Deze kunnen bestaan uit:

* het verzorgen van uw administratie, op de gewenste locatie; enkele uren per dag, week of maand;

* interim-administrateurs, maximale flexibiliteit bij vervanging of aanvulling van uw eigen personeel;

* het verzorgen van tussentijdse financiële rapportage;

* het opstellen van prognoses voor bijvoorbeeld kredietaanvragen;

* opzet en begeleiding van uw administratieve automatisering.

Fiscale aangiften:

Dit kunnen de onderstaande aangiften zijn:

* inkomstenbelasting;

* omzetbelasting;

* vennootschapsbelasting;

* dividendbelasting en

* schenking- en successie.

Advisering:

Hierbij kunt u denken aan:

* ondernemingsplan;

* financieringen;

* begrotingen;

* bedrijfsopvolging;

* fusies en overname;

* waarderingen van ondernemingen;

* advisering bij de keuze van rechtsvorm;

* advisering bij scheidingen;

* oprichting besloten vennootschappen;

* leningovereenkomsten;

* fiscale zaken;

* financial planning.